Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни планове и отчети
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучения за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
20.01.2021
Сподели в Интернет

Регистър на подадените декларации по чл. 35

Име, фамилия Длъжност Дирекция  

Декларация

чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II – Интереси

 

Вид на декларацията Декларация

за несъвместимост

чл. 35, ал. 1, т. 1

Албена Топалова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-56/ 02.12.2020 встъпителна ДК1-28/ 30.10.2020
Албена Топалова Главен експерт КМЛСУ ДК2-59/13.05.2021 г. ежегодна
Ана Никова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-16/15.04.2021 г. встъпителна ДK1-11/ 26.03.2021
Ангел Братанов Старши счетоводител АПФИО ДК2-9/25.03.2021 г. встъпителна ДК1-3/ 04.03.2021
Ангел Братанов Старши счетоводител АПФИО ДК2-23/23.04.2021 г. ежегодна
Андон Атансов Старши експерт ИО АПФИО ДК2-13/09.04.2021 г. встъпителна ДК1-4/ 04.03.2021
Андон Атансов Старши експерт ИО АПФИО ДК2-68/14.05.2021 г. ежегодна
Ани Йовчева Главен инспектор КМЛСУ ДK1-31/ 15.06.2021
Биляна Керимова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-63/13.05.2021 г. встъпителна ДK1-22/ 12.05.2021
Биляна Керимова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-81/11.06.2021 г. встъпителна
Боби Бачев Главен инспектор КМЛСУ ДК2-71/14.05.2021 г. ежегодна
Валентин Минков Главен инспектор КМЛСУ ДK2-30/ 16.11.2020 встъпителна ДК1-35/ 30.10.2020
Валентин Минков Главен инспектор КМЛСУ ДК2-15/13.04.2021 г. ежегодна
Валентина Ангелова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-40/29.04.2021 г. ежегодна
Валентина Ангелова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-77/25.05.2021 г. встъпителна
Валери Николов Главен инспектор КМЛСУ ДK2-55/ 02.12.2020 встъпителна ДK1-44/ 03.11.2020
Валери Николов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-74/14.05.2021 г. ежегодна
Валя Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-37/ 23.11.2020 встъпителна ДК1-30/ 30.10.2020
Валя Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-39/28.04.2021 г. ежегодна
Венета Лилова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-14/12.04.2021 г. встъпителна ДK1-19/ 31.03.2021
Венета Лилова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-43/05.05.2021 г. ежегодна
Даниела Драганчева-Стефанова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-86/ 24.06.2021 встъпителна ДK1-27/ 12.05.2021
Даниела Стойнева Главен експерт КМЛСУ ДK2-57/ 02.12.2020 встъпителна ДK1-45/ 04.11.2020
Даниела Стойнева Главен експерт КМЛСУ ДК2-56/12.05.2021 г. ежегодна
Диана Георгиева Главен експерт АПФИО ДK2-27/ 04.11.2020 встъпителна ДК1-24/ 30.10.2020
Диана Георгиева Главен експерт АПФИО ДК2-69/14.05.2021 г. ежегодна
Диана Петрова Директор АПФИО ДK2-14/ 29.10.2020 встъпителна ДК1-25/ 30.10.2020
Диана Петрова Директор АПФИО ДК2-29/27.04.2021 г. ежегодна
Димитър Владов Изпълнител КМЛСУ ДK2-20/ 02.11.2020 встъпителна ДК1-8/ 30.09.2020
Евелина Георгиева Главен юрисконсулт АПФИО ДК2-8/23.03.2021 г. встъпителна ДК1-2/ 04.03.2021
Евелина Георгиева Главен юрисконсулт АПФИО ДК2-42/05.05.2021 г. ежегодна
Екатерина Митанкова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-7/19.03.2021 г. встъпителна
Екатерина Митанкова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-28/26.04.2021 г. ежегодна
Екатерина Митанкова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-78/26.05.2021 г. встъпителна
Елена Ковачева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-21/ 03.11.2020 встъпителна ДК1-41/ 30.10.2020
Елена Ковачева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-49/10.05.2021 г. ежегодна
Елеонора Йонова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-3/13/01.2021 г. встъпителна
Елеонора Йонова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-52/11.05.2021 г. ежегодна
Елица Михайлова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-82/11.06.2021 г. встъпителна ДK1-20/ 12.05.2021
Емануела Богданова Технически сътрудник АПФИО ДK1-30/ 15.06.2021
Емилия Халилова-Цветина Главен инспектор КМЛСУ ДК2-5/01.02.2021 г. встъпителна
Емилия Халилова-Цветина Главен инспектор КМЛСУ ДК2-53/11.05.2021 г. ежегодна
Ива Масларска Главен инспектор КМЛСУ ДК2-4/15.01.2021 г. встъпителна
Ива Масларска Главен инспектор КМЛСУ ДК2-11/05.04.2021 г. встъпителна ДK1-13/ 29.03.2021
Ива Масларска Главен инспектор КМЛСУ ДК2-57/12.05.2021 г. ежегодна
Ива Масларска Главен експерт АПФИО ДK1-32 01.07.2021
Ива Стаевска Главен инспектор КМЛСУ ДК2-80/09.06.2021 г. встъпителна ДK1-23/ 12.05.2021
Илиана Димитрова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-35/28.04.2021 г. ежегодна ДK1-16/ 31.03.2021
Илиана Донова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-41/ 25.11.2020 встъпителна ДК1-29/ 30.10.2020
Илиана Донова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-48/10.05.2021 г. ежегодна
Илона Кирилова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-38/28.04.2021 г. встъпителна ДK1-14/ 31.03.2021
Катя Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-62/13.05.2021 г. ежегодна
Кети Владимирова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-17/15.04.2021 г. встъпителна ДK1-18/ 31.03.2021
Кирил Иванов Главен инспектор КМЛСУ ДK2-34/ 20.11.2020 встъпителна ДК1-39/ 30.10.2020
Кирил Иванов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-31/27.04.2021 г. ежегодна
Кристина Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-22/ 03.11.2020 встъпителна ДК1-40/ 30.10.2020
Кристина Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-33/28.04.2021 г. ежегодна
Лина Колева началник на отдел КМЛСУ ДК2-1/07.01.2021 г. встъпителна
Лина Колева Началник на отдел КМЛСУ ДК2-51/10.05.2021 г. ежегодна
Любчо Милушев Старши експерт АПФИО ДK2-87/ 29.06.2021 встъпителна ДK1-29/ 01.06.2021
Мария Станчева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-15/ 02.11.2020 встъпителна ДК1-38/ 30.10.2020
Мария Станчева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-40/ 25.11.2020 встъпителна ДК1-38/ 30.10.2020
Мария Станчева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-46/05.05.2021 г. ежегодна
Мая Спасова Главен специалист АПФИО ДK2-6/ 26.10.2020 встъпителна ДК1-6/ 30.09.2020
Мая Спасова Главен специалист АПФИО ДК2-41/29.04.2021 г. ежегодна
Милкана Михайлова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-26/26.04.2021 г. встъпителна ДK1-15/ 31.03.2021
Младен Георгиев Главен инспектор КМЛСУ ДK2-33/ 20.11.2020 встъпителна ДК1-33/ 30.10.2020
Младен Георгиев Главен инспектор КМЛСУ ДК2-22/23.04.2021 г. ежегодна
Надя Джунова началник на отдел КМЛСУ ДК2-21/22.04.2021 г. встъпителна
Надя Джунова Началник на отдел КМЛСУ ДК2-58/12.05.2021 г. ежегодна ДK1-9/ 23.03.2021
Нана Кръстева Младши експерт КМЛСУ ДК2-67/13.05.2021 г. встъпителна
Невена Илиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-18/16.04.2021 г. ежегодна
Николай Коюв Главен секретар ДK1-10/ 24.03.2021
Николина Иванова Директор КМЛСУ ДК2-72/14.05.2021 г. ежегодна
Николина Христова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-12/08.04.2021 г. встъпителна ДK1-17/ 31.03.2021
Огнян Друмев Главен инспектор КМЛСУ ДК2-19/20.04.2021 г. встъпителна
Огнян Друмев Началник на отдел КМЛСУ ДК2-70/14.05.2021 г. ежегодна ДК1-7/ 22.03.2021
Паолина Митрофанова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-44/ 27.11.2020 встъпителна ДК1-36/ 30.10.2020
Паолина Митрофанова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-45/05.05.2021 г. ежегодна
Паолина Митрофанова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-47/05.05.2021 г. ежегодна
Петя Данова Старши експерт КМЛСУ ДК2-65/13.05.2021 г. встъпителна
Петя Малинова Старши специалист АПФИО ДK2-9/ 27.10.2020 встъпителна ДK1-19/ 26.10.2020
Райна Тодорова Главен експерт АПФИО ДК2-10/25.03.2021 г. встъпителна ДК1-1/ 04.03.2021
Райна Тодорова Главен експерт АПФИО ДК2-25/23.04.2021 г. ежегодна
Ренета Митова началник на отдел КМЛСУ ДК2-2/12.02.2021 г. встъпителна
Ренета Митова Началник на отдел КМЛСУ ДК2-27/26.04.2021 г. встъпителна ДK1-12/ 26.03.2021
Ренета Митова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-73/14.05.2021 г. ежегодна
Росица Иванова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-26/ 03.11.2020 встъпителна ДК1-42/ 30.10.2020
Росица Иванова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-34/28.04.2021 г. ежегодна
Сашка Велкова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-32/27.04.2021 г. ежегодна
Светлана Делииванова Старши юрисконсулт КМЛСУ ДK2-50/ 30.11.2020 встъпителна ДK1-50/ 13.11.2020
Светлана Делииванова Старши юрисконсулт АПФИО ДК2-24/23.04.2021 г. ежегодна
Славейка Георгиева Главен счетоводител АПФИО ДК2-20/22.04.2021 г. ежегодна
Соня Стоянова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-42/ 26.11.2020 встъпителна ДК1-32/ 30.10.2020
Соня Стоянова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-30/27.04.2021 г. ежегодна
Таня Маринова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-44/05.05.2021 г. встъпителна ДK1-25/ 12.05.2021
Таня Маринова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-76/18.05.2021 г. встъпителна
Таня Първанова Главен експерт КМЛСУ ДK2-48/ 30.11.2020 встъпителна ДК1-31/ 30.10.2020
Таня Първанова Главен експерт КМЛСУ ДК2-61/13.05.2021 г. ежегодна
Тотка Шопова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-39/ 23.11.2020 встъпителна ДК1-27/ 30.10.2020
Тотка Шопова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-37/28.04.2021 г. ежегодна
Христо Солунов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-79/03.06.2021 г. встъпителна ДK1-24/ 12.05.2021
Христо Христов Главен инспектор КМЛСУ ДK2-45/ 27.11.2020 встъпителна ДК1-37/ 30.10.2020
Христо Христов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-75/17.05.2021 г. ежегодна
Христомира Александрова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-83/11.06.2021 г. встъпителна ДK1-21/ 12.05.2021
Цветанка Паунова Началник на отдел КМЛСУ ДК2-50/10.05.2021 г. ежегодна
Цветелина Василева Началник на отдел КМЛСУ ДК2-54/12.05.2021 г. встъпителна
Цветомир Цветанов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-84/16.06.2021 г. встъпителна ДK1-26/ 12.05.2021
Ягодина Георгиева Изпълнител АПФИО ДK2-7/ 27.10.2020 встъпителна ДК1-7/ 30.09.2020
Янка Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-36/28.04.2021 г. встъпителна
Янка Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-85/16.06.2021 г. встъпителна ДK1-28/ 12.05.2021

 

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота