Задължения за уведомяване при започване на дейност, преустановяване на дейност и от лицата по чл. 30, ал. 2 от ЗСУ